Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW FREETIME

 

OGÓLNE:
1. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego zasad. Dokumentacja dostępna jest podczas wynajmu oraz zamieszczona jest na stronie internetowej www.freetime.com.pl.
2. Firma FreeTime wypożyczając sprzęt na podstawie Umowy Wynajmu Kajaków FreeTime nie jest Organizatorem spływu kajakowego a jedynie Wypożyczającym zwanym dalej Wypożyczalnią. W takim przypadku spływ jest organizowany we własnym zakresie przez Wynajmującego i na własną odpowiedzialność.
3. Objaśnienia:
• Uczestnik spływu – każda osoba biorąca udział w spływie kajakowym.
• Wynajmujący – osoba, która podpisała Umowę Wynajmu Kajaków FreeTime.
• Wypożyczający/Wypożyczalnia – firma FreeTime udostępniająca i transportująca sprzęt kajakowy na podstawie Umowy Wynajmu Kajaków FreeTime.
• Organizator – firma FreeTime organizująca spływ kajakowy na podstawie Umowy Organizacji Spływu Kajakowego.
1. FreeTime organizuje spływy kajakowe po wcześniejszym ustaleniu działając na podstawie Umowy Organizacji Spływu Kajakowego i postępując zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni kajaków FreeTime.
2. Osoba wynajmująca podpisuje Umowę Wynajmu Kajaków, w której zawarte jest oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itp.).
4. Płatność odbywa się podczas wydawania sprzętu na podstawie Umowy Wynajmu Kajaków FreeTime, bądź Umowy Organizacji Spływu Kajakowego zgodnie z cennikiem. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę z możliwością płatności przelewem.
5. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
6. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie, bez względu na umiejętność pływania.
7. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie.
8. Osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających kajaków nie wypożycza się.
9. W trakcie trwania spływu zabrania się spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających.
10. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Poradnikiem kajakarza zamieszczonym na stronie internetowej www.freetime.com.pl.
11. Wypożyczalnia kajaków nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
12. Po zakończeniu spływu uczestnicy zobowiązani są do oczyszczenia kajaków oraz pozostawienia kamizelek asekuracyjnych i wioseł, a także wyciągnięcia kajaków na brzeg.
13. Wypożyczalnia kajaków ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do Regulaminu i jego zasad bezpieczeństwa.
14. W przypadku udzielenia pomocy na wezwanie uczestnika spływu, Wynajmujący zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w wysokości: 150 zł.
15. W przypadku uszkodzenia, bądź nie zwrócenia sprzętu w umówionym terminie Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Umowie Wynajmu Kajaków.
16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wynajmujący zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
18. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej między Wynajmującym a Wypożyczalnią.
19. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w spływie tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
20. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
• za zachowanie się uczestników na spływie,
• z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
1. Wynajmujący zobowiązany jest do stosowania się poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
2. Wypożyczalnia ma prawo do kontroli stanu trzeźwości przy pomocy Policji osób wynajmujących oraz odmówienia wydania sprzętu. W takim przypadku Wypożyczalnia pobiera 50% ustalonej wcześniej kwoty tytułem rekompensaty.

 

BEZPIECZEŃSTWO:

3. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej lub asekuracyjnej.
4. Zabrania się kąpieli ze sprzętu wodnego.
5. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka.
6. Zabrania się zachowywania w sposób niebezpieczny w stosunku do siebie i innych uczestników.
7. W razie wypadku na trasie każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do udzielenia pomocy osobie, która ją potrzebuje.
8. Należy "z głową" przeprawiać się przez naturalne przeszkody. Gdy przepływamy pod niską kładką, nie wolno pochylać się na boki, należy położyć się w kajaku na plecach i rękami przesunąć się pod przeszkodą.
9. Bezpośrednio przed przeszkodą powinien znajdować się tylko jeden kajak, pozostałe powinny czekać na swoją kolej w odległości kilkudziesięciu metrów, tak by w razie potrzeby kajak przeprawiający się przez przeszkodę mógł  manewrować, w tym cofnąć się by naprostować kajak, gdy nurt zepchnie go na bok. W pozornie bezpiecznej wodzie największym niebezpieczeństwem dla kajaka jest drugi kajak. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy po wywrotce zaraz dostajemy w głowę rozpędzonym innym kajakiem!
10. Pierwszy kajak w szyku zawsze powinien informować pozostałe o niebezpieczeństwie: wystający kamień, zwalone drzewo itp.
11. Pierwszy kajak który przebył przeszkodę powinien poinformować pozostałe o sposobie jej przebycia.
12. Do każdej przeszkody należy podpływać powoli, jeśli jedynym sposobem jest przebycie jej szybko, należy się cofnąć i z rozpędu ją przebyć. Nie wolno tego robić bez rozeznania sytuacji.
13. Należy unikać przechyłu kajaka w kierunku nurtu, dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy nurt zepchnął kajak na przeszkodę i stoimy bokiem, gdy przechylimy się tak to na pewno zaliczymy wywrotkę.
14. Należy zwracać uwagę na innych uczestników spływu, zachować kontakt wzrokowy z kajakami płynącymi przed i za nami.
15. Nie wolno zostawić ostatniego kajaku w szyku samego. Zawsze powinien mu towarzyszyć drugi kajak, w razie konieczności pomocy nie będą zdani tylko na siebie.
16. Nie wolno zbliżać się do łabędzi z młodymi. Czasem nie da się ich opłynąć zwłaszcza na rzece, należy wtedy zachować ostrożność i w miarę szybko je ominąć.
17.


UŻYTKOWANIE KAJAKÓW:

18. Wynajmujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzonego sprzętu przed podpisaniem umowy wynajmu i zgłoszenia osobie wynajmującej wszystkie uwagi.
19. Wynajmujący odpowiada za powierzony mu sprzęt i ponosi za niego pełną odpowiedzialność finansową.
20. Na sprzęcie pływającym może znajdować się jednocześnie tyle osób, na ile użytkowany sprzęt pływający jest przewidziany.


ORGANIZACJA SPŁYWU KAJAKOWEGO ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

21. Spływy zorganizowane powinny być zabezpieczone przez ratowników wodnych / instruktorów kajakarstwa.
22. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony przyrody.
23. Zabrania się wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
24. Zasady obowiązujące podczas spływu:
• zakaz spożywania alkoholu,
• zakaz kąpieli ze sprzętu wodnego,
• zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych, nadbrzeżach kamienistych,
• należy stosować się do poleceń obsługi Wypożyczalni, bądź Organizatora spływu,
• zabrania się zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju.

     

 


UDANEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY
ZESPÓŁ FREETIME

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania skorzystaj z formularza kontaktowego. Potrzebujesz szybko sprawdzić termin zadzwoń.

Pamiętaj !
Nasza oferta obejmuje cały niezbędny sprzęt i wyposażenie. Nie musisz mieć własnego sprzętu. Cały nas sprzęt jest sprawdzony i gwarantujemy jego poprawne działanie.

886 666 998
kontakt@freetime.com.pl
Znajdz nas
Formularz kontaktowy